ข่าวการเมือง

“หมู วิรัช พิมพะนิตย์” เดินสายสร้างขวัญกำลังใจอสม.เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

“หมู วิรัช พิมพะนิตย์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินสายจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเสื้อกั๊กและกระเป๋า“หมู พูดแล้วทำ” สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 และช่วยเฝ้าระวังป้องกันโรคดูสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมคณะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมนำเสื้อกั๊ก อสม.และกระเป๋าผ้า“หมู พูดแล้วทำ” ไปมอบให้กับ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กว่า 320 ตัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคดูแลสุขภาพคนในชุมชน

นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.นอกจากจะเป็นผู้ที่ทำงานหนักด้วยจิตอาสาและเสียสละ ทั้งการช่วยรณรงค์ป้องกันและดูแลสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นบุคคลมีคุณค่า และเป็นบุคคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆด้านสาธารณสุข เพราะ อสม.เป็นคนในชุมชน ซึ่งจะทราบปัญหาของของชุมชนนั้นๆและช่วยแก้ไขได้เป็นอย่างดี

นายวิรัช กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้นอกจากจะมีการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้กับอสม.และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้ว ยังได้นำเสื้อกั๊ก และกระเป๋า “หมู พูดแล้วทำ” มามอบให้กับอสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กว่า 320 คนอีกด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการทำหน้าที่นักรบด่านหน้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเฝ้าระวังป้องกันและดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 23/08/2022 16:51 น. by อินทรีภูพาน