ประชาสัมพันธ์

“มข.”เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colours of Africa 2023’

The Colours of Africa 2023 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ประชาชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และขยายโอกาสความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคแอฟริกากับภาคเอกชนไทยของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย จัดงาน The Colours of Africa 2023 และจัดการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและเยี่ยมชมสถานศึกษา โดยมี นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย และคณบดี คณะทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย กล่าว Remarks นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงการต่างประเทศ มีความยินดียิ่งที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกา ประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ‘The Colours of Africa 2023’ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับศักยภาพภูมิภาคแอฟริกา ในด้านการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแอฟริกา แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสพิเศษครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง ของสหภาพแอฟริกา ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและการอุทิศตนเพื่อสังคม มีความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัย และมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางหลายแห่ง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ ในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีผลงานโดดเด่นในด้านเวชศาสตร์เขตร้อน และโรคเขตร้อน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ มข. ยังมีการเกษตรยั่งยืน และความปลอดภัยทางอาหาร และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านชุมชน แอฟริกัน ทั้งได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในเชิงรุกร่วมกับประเทศในแอฟริกา เช่น การจัดอบรมนักศึกษาชาวแอฟริกัน กว่า 100 ราย ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กว่า 2 ทศวรรษ โดยได้ให้การฝึกอบรมด้านการเกษตรด้าน smart soil การจัดการน้ำ อาหารพื้นเมือง และความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเขตร้อนและวิศวกรรมที่ Polytechnic of Namibia แอฟริกา มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOUs จำนวน 2 ฉบับ ร่วมกับสถาบันการศึกษาประเทศแอฟริกา และประเทศโมร็อคโก

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวแอฟริกันจำนวน 3 คน เป็นนักศึกษาชาวแอฟริกาใต้ จำนวน 1คนศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจากประเทศไนจีเรีย จำนวน 1 คน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาจากประเทศอียิปต์ จำนวน 1 คน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ และยังมีศิษย์เก่าชาวแอฟริกัน ที่จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย” อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวในที่สุด

The Colours of Africa 2023 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ประชาชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และขยายโอกาสความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคแอฟริกากับภาคเอกชนไทยของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยในช่วงแรก เป็นการร่วมอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ในหัวข้อ “วาระ ปี ค.ศ. 2063 ของสหภาพแอฟริกา (African Union Agenda 2063)” โดยเอกอัครราชทูตและอุปทูตแอฟริกาทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นายอาชูร ซาลิม อาชูร อุมรอน อุปทูตฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตรัฐลิเบียประจำประเทศไทย ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ “คุณูปการของนายเนลสัน แมนเดลา ที่มีต่อภูมิภาคแอฟริกา” โดย นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

ภายหลังการบรรยาย คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ไส้เดือนดิน หมวดดินและปุ๋ย และหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่า ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศในการจัดงานบรรยายพิเศษ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต.