ประชาสัมพันธ์

นครพนม เคาะแล้ว Nakhonphanom Winter Festival ตอนรับ หนาวลม ชมโขง วางแผนรอเลย เริ่ม 23 ธ.ค.จนถึงปีใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ประจำปี 2567 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ตอน หนาวลม ชมโขง เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ซึ่งในปีนี้จะยังคงมีความยิ่งใหญ่ที่สวยงามเช่นเหมือนปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาแต่จะเพิ่มสีสัตน์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยเบื้องต้นได้กำหนดวันการจัดงานที่ยาวนานขึ้นกว่าทุกครั้ง โดยในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยไฮไลต์ยังคงเป็นอุโมงไฟที่ทอดยาวตามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ประชาชนสามารถมาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งในครั้งนี้จะมีความยาวกว่าเดิมเพิ่มเติมในส่วนของลานพนมนาคาเรื่อยยาวไปจนถึงบริเวณด้านหลังองค์พญาศรีสัตตนาคคราช นอกจากนี้ยังมีการประดับไฟแสงสีตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น โบสถ์นักบุญอันนา -หนองแสง หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ นครพนม ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมแห่ดาวที่ขบวนรถจะแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามของแสงดาวตามความเชื่อของชาวคริสต์ที่มีการจัดสร้างขึ้นมา โดยวันถัดมาจะเป็นการทำกิจกรรมคริสต์มาสของชาวนครพนม ซึ่งในส่วนนี้ทุกคนจะเห็นได้ที่บริเวณโบสถ์นักบุญอันนา – หนองแสง ขณะเดียวกันหากอยากชมการแสดงต่าง ๆ ก็จะมีให้ชมใน 2 เวทีใหญ่ คือที่บริเวณลานพนมนาคาที่จะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน และการแสดงวงออร์เคสตรา และเวทีบริเวณหอนาฬิกาเวียดนาอนุสรณ์ ซึ่งจะเป็นการแสดงในอีกหนึ่งรูปแบบ โดยในคืนวันที่ 31 ธันวาคมจะมีการมาร่วมกันเคาท์ดาวน์ที่เวทีหอนาฬิกาเวียดนาอนุสรณ์ เพียงเวทีเดียวเพื่อร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ หรือหลายคนอยากเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตก็สามารถไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีการวางแผนที่จะให้มีการแสดงของศิลปินชื่อดัง มีการจำหน่ายของฝากของที่ระลึก สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้า OTOP ของชาวจังหวัดนครพนมด้วย