ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายปีใหม่ตาย 10 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์ปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ปีใหม่ 2564 ยอดสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม  31  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต 10 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากเมาแล้วขับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ทั้ง 365 วันเป็นวันแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านสื่อทุกช่องทาง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมประชุมระดับประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อปรับยุทธศาสตร์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564  พร้อมแถลงปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยนายธนทร ศรีนาคหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 สะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ รวม  31  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต 10 คน เป็นชายทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด และทัศนวิสัยไม่ดี ในจำนวนนี้ไม่มีรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ ส่วนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม. สะสม 7 วัน เรียกตรวจรถ จำนวน 108,416 คัน ดำเนินคดี 13,409 คน

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 วัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกองค์กรและทุกอำเภอที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความอดทน เสียสละ โดยขอให้ทั้ง 365 วันจากนี้เป็นต้นไป เป็นวันแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัดที่จะต้องรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มข้นกับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และการลงพื้นที่ของนายอำเภอ   เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่