ประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าฯ นครพนม ส่งประชาชนเดินทางกลับไปทำงาน หลังมาเยี่ยมบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม ถนนเฟื่องนคร อำเภอเมืองนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางฐานิต์ษา สลางสิงห์ ขนส่งจังหวัดนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมส่งประชาชนทั้งชาวจังหวัดนครพนมที่กลับมาเยี่ยมครอบครัว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ กลับสู่ภูมิลำเนา/กลับไปทำงาน โดยได้นำเครื่องดื่ม ขนม มามอบแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่รอขึ้นรถ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนและผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เดินตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่บนรถโดยสาร ก่อนจะกล่าวคำทักทาย และเชิญชวนให้กลับมาเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมอีกครั้งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวฯ และศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน