ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำรับมือภัยแล้ง

วันที่  8 มกราคม 2567  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง  ปี 2566/2567 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญและ  ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมนำเสนอปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ 

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้ว่า เนื่องจากในปีนี้คาดการว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่และหาแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาโดยจะเน้นปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคก่อน เพื่อไม่ให้ขาดแคลนในฤดูแล้งและค่อยดูเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายสมศักดิ์   โสภิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ,เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำ จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามมาตรการรองรับฤดูแล้งในตำบลนาจิก จุดที่ 1 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 5 บ้านผู้ใหญ่ จุดที่ 2 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 5 โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง จุดที่ 3 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 7 จากนั้นเดินทางไป เทศบาลตำบลไก่คำ อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามมาตรการรองรับฤดูแล้งตำบลไก่คำ โดยจุดที่ 1 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 8 บ้านไก่คำ จุดที่ 2 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 12 บ้านไก่คำ และจุดที่ 3 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 7 บ้านไร่ และในช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ติดตามมาตรการรองรับฤดูแล้งตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยจุดที่ 1 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 8 บ้านคำเดือยน้อย และจุดที่ 2 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 9 บ้านนาเจริญ และเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดมุกดาหารต่อไป