ประชาสัมพันธ์

หนองคาย ผู้ว่าเปิดศาลากลางจัดกิจกรรมวันเด็กให้เยาวชนได้ลองนั่งเก้าอี้ผู้บริหารระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และเล่นกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 ม.ค. 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยเปิดให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย ได้เข้ามาชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ชมการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศาลากลาง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เองได้จัดบูท ให้เด็กได้ชมและร่วมทำกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งการเรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมเล่นเกม แจกขนมให้กับเด็ก ๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมที่ศาลากลางได้ทดลองนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทำกิจกรรมทุกอย่าง

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ต้องการให้เด็กได้สัมผัสกับชีวิต ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะตัดสินใจศึกษาต่อและเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอนาคตของเด็กเอง การได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัสด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเยาว์จะช่วยให้เด็กได้มีทัศนคติที่ดี มีเป้าหมายในชีวิต แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งวันใน 365 วันที่เด็กจะได้ทำกิจกรรมในวันเด็กอย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนเต็มใจที่จะสนับสนุนเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

ขณะที่เด็ก ๆ เองก็ได้บอกว่า ตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเห็นห้องทำงานผู้ว่า ได้ทดลองนั่งเก้าอี้ผู้ว่า ทำให้อยากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบ้าง ซึ่งมีแรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง.