ประชาสัมพันธ์

กาฬสินธุ์ เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยววันเดย์ทริปรับปีใหม่

ชมรมท่องเที่ยวฯ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip และ Two Day Trip รับท่องเที่ยวปีใหม่ และท่องเที่ยวชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เน้นพื้นที่สร้างรายได้จากโอทอป และศูนย์เรียนรู้ชุมชน เผยยอดนักท่องเที่ยวจาก 3 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหยุดยาวปีใหม่ นักท่องเที่ยวทะลุกว่าสี่หมื่นคน

นางสาวชมพิศ ปิ่นเมือง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อำเภอสหัสขันธ์ เปิดเผยว่า ในปี 2567 ทางชมรมฯในฐานะภาคเอกชนได้จับมือร่วมกับภาครัฐ โดยอำเภอสหัสขันธ์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ สำนักงานเกษตร และส่วนราชการใน อ.สหัสขันธ์ และ อปท. 8 แห่ง พร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip และ Two Day Trip รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยชูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ ที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างหลากหลาย ทั้งเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวตามเส้นทางบรรพชีวิน ธรณีวิทยา โดยเฉพาะท่องเที่ยวตามเส้นทางอุทยานโลกธรณีกาฬสินธุ์ จีโอปาร์ค โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มทดลองนำเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก

ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์ กล่าวว่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ได้ทำโปรเจค “เส้นทางท่องเที่ยวไดโนพาเลาะ” ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และพิพิธภัณฑ์สิรินธร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยวหลัก ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเริ่มจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมโลกดึกดำบรรพ์ หลุมขุดค้นวิจัยภูกุ้มข้าว วัดสักกะวัน สะพานเทพสุดา วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) เป็นเส้นทาง One Day Trip ส่วน Two Day Trip จะมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ผาแดงภูสิงห์” เป็นไฮไลท์หลัก มีไกด์เด็กจิตอาสา เป็นผู้นำเที่ยว พักผ่อน และรับประทานร้านอาหารชั้นนำที่ผ่านการรับรองจาก Clean GooD Food Test เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ที่มีทั้งศูนย์ควายเงินล้าน และศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยว ได้ความรู้ตลอดเส้นทางของไดโนพาเลาะ

“ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ได้เน้นกิจกรรมที่จะสร้างสุขภาวะ กาย ใจ และสติ ปัญญา มาเป็นโจทย์ในการวางแผนงานที่จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยเชื่อมโยงกับ ศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านการแสดง อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ซึ่งจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ โซนอำเภอสหัสขันธ์ เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ทางชมรมท่องเที่ยวฯ ได้ตระหนักถึงกระบวนการสร้างกลุยุทธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผนการตลาด และทางโซเชียลมีเดีย ให้ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศและของจ.กาฬสินธุ์” ประธานชมรมฯ กล่าว

สำหรับกิจกรรมไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2566 เฉพาะในส่วนของกิจกรรมและพื้นที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร มีนักท่องเที่ยวจำนวน 20,007 คน ขณะที่ภาพรวมทั้งอำเภอจากการเก็บจำนวนนักท่องเที่ยวอีก 2 แหล่ง ประกอบด้วยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ มีนักท่องเที่ยว 8,078 คน วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) มีนักท่องเที่ยว 12,182 คน ยอดรวมนักท่องเที่ยวทั้งหมด 40,267 คน เฉพาะกิจกรรมไดโนพาเลาะ มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่และเพิ่งเคยมาเที่ยว อ.สหัสขันธ์ครั้งแรก ชื่นชอบการนำเที่ยว และได้ทราบเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันทั้งอำเภอ