ประชาสัมพันธ์

ร.พ.ขอนแก่น เชิญชวนทันตแพทย์ เพิ่มพูนความรู้ โรคติดเชื้อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ในงานประชุมวิชาการหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ก.พ. 2567 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 1 และทันตแพทย์หญิงวรลักษณ์ สรุจิกำจรวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024” เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับทันตแพทย์และผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรคที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย อันได้แก่ โรคติดเชื้อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รอยโรคทางพยาธิวิทยาบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก รวมไปถึงการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า กลุ่มโรคดังกล่าวหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต และยังทำให้เกิดความพิการต่อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ การรักษาความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาโรคบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้านั้น ต้องมีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ได้แก่ การบูรณะกระดูกขากรรไกรด้วยการปลูกถ่ายกระดูก การเตรียมช่องปากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใส่ฟันปลอม รวมไปถึงการใส่รากฟันเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดอยู่และการบดเคี้ยว

“แผนกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024 เพื่อให้ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรหลังปริญญาสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลตลอดจนนักศึกษาทันตแพทย์และผู้ที่สนใจ เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า สามารถให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ให้การรักษาที่เหมาะสมและทราบข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น”

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทันตแพทย์ถือเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ให้สามารถทำการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของโรงพยาบาลขอนแก่นให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกด้วย โดยมีวิทยากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสกลนคร เป็นต้น