ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร อบต. เหล่าหมีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุส่งเสริมความสุขดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

อบต. เหล่าหมี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการส่งเสริมผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมนางสุปราณี ชุมจันทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าหมี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายปราโมท ศรีมุกดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ข้าราชการ พนักงานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และแขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมงานดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการส่งเสริมผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ..