ประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ นายก อบต.สำโรงปราสาทเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติปี 67

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติประจำปี 2567 โดยมี นายสุริยนต์ หล้าคำ สาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม KiCK off โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโลซีส พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบป้ายรณรงค์ให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลสำโรงปราสาททั้ง 17 หมู่บ้าน และมอบเข็มปฏิบัติงานของ อสม.ระดับงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี โดยมี นายสมร จันทพันธ์ กำนันตำบลสำโรงปราสาท ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ระดับตำบล ผอ.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตาเปียง/หว้าน และพี่น้อง อสม.ทั้ง 2 รพ.สต ในเขตตำบลสำโรงปราสาท ทั้ง 17 หมู่บ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้