ประชาสัมพันธ์

นครพนม ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ป้องกันและยับยั้งการกระทำผิดกฏหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 เพื่อระดมกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกัน ยับยั้งการกระทำผิดกฏหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการดำเนินการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครต่างๆ ให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวนครพนมที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้มีแนวนโยบายให้ทุกอำเภอ มุ่งเน้นการใช้กลไกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทางความมั่นคง ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้านและตามแนวชายแดน โดยดำเนินการเรียกกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ ) เข้ารับฝึกทบทวน ทั้งด้านระเบียบแถว ท่าบุคคลมือเปล่า การใช้อาวุธ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุ การข่าว และการประสานงานกับหน่วยหลัก โดยยึดถือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือกำแพงอีกชั้น ในการสกัดกั้นยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมาย