ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์สถานศึกษาพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดสถานศึกษาเตรียมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์วิภาภร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดสถานศึกษา พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 1,828 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 118 คน มีการจัดการเรียนการสอน 59 ห้องเรียน  ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพระระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 1 ก.ค.63 ปิด 14 พ.ย.63 ส่วนภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 ธ.ค.63 ปิด 1 เม.ย.64

                บาทหลวงวีระพงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมของเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ล่าสุดได้ดำเนินการตาม 6 มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง โดยเฉพาะการมีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ อาการเสี่ยงก่อนเข้ามาในสถานศึกษา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รอบโรงเรียน จัดการเว้นระยะห่างในห้องเรียน 1-2 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมกันจำนวนมาก

                ในส่วนการจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และ B ของแต่ละห้องที่จำนวนนักเรียนเกิน 30 คน โดยให้มีการสับเปลี่ยนกันมาเรียนวันเว้นวัน ซึ่งกลุ่มที่เรียนอยู่บ้านจะใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ระบบDLTV พร้อมกับได้มีการประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

                ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ คำแนะนำ การเฝ้าดูแลตนเอง รวมถึงสถานที่หน่วยบริการ และสถานบริการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งจะมีการเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์จะต้องมีความพร้อม และต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค