ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

อัญเชิญพระปรางค์เปิดโลกอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชน ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ชาวสหัสขันธ์ร่วมพิธียกพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธเทโวโรหณะสิงหบรรพต  หน้าบันไดสวรรค์  เชิงเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ขณะที่ 85 หมู่บ้าน เร่งจัดทำธุงใยแมงมุมประดับตกแต่งรอบเชิงเขาภูสิงห์  พร้อมเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New normal หลังสถานการณ์โควิด

ที่บริเวณบันไดสวรรค์  เชิงเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์   รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเทโวโรหณะสิงหบรรพต   ณ แท่นพระเชิงบันไดสวรรค์ภูสิงห์  โดยมี  พระครูสุธีธรรม ดร. ในนามมูลนิธิศรีทรงธรรม   นางสุมิตรา  ยังจัตุรัส ในนามกองทุนชาวพุทธนานาชาติ ไทย อินเดีย ฮ่องกง  และนายยีวอน หว่อง  ผู้มีจิตศรัทธาชาวฮ่องกง  ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีจำนวนมาก  

โดยประธานฝ่ายสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระธรรมจักร  ถวายพระพุทธรูปและถวายภัตตาหาร    ซึ่งการอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธเทโวโรหณะสิงหบรรพต  ประดิษฐานไว้ที่บริเวณหน้าบันไดสวรรค์  เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสยิกชน  เป็นสัญลักษณ์ที่บันไดสวรรค์ภูสิงห์  เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาและเป็นความสิริมงคลแด่สังคม ซึ่งเป็นดำริของพระครูสิริพัฒนนิเทศ  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ  – วัดพุทธาวาสภูสิงห์   ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์โควิด 19  ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์  มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระขอพร  และเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์  เฉลี่ย 2,000 – 3,000 คนต่อวัน  ทั้งยังทำให้เกิดเป็นชุมชนจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

ด้านพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  กล่าวว่า  พระพุทธเทโวโรหณสิงหบรรพต  เป็นประพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทรายก้อนเดียว  ความความสูง องค์พระ 4.49 เมตร รวมฐานและองค์พระมีความสูง 6.79 เมตร  มีน้ำหนักกว่า 7 ตัน หรือ 7,000 กิโลกรัมเป็นบุญจัดสรรของทั้งผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างถวาย  และของทางวัดที่ดำริอยากให้บริเวณบันไดสวรรค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ที่บันไดสวรรค์  เชิงเขาภูสิงห์  ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ   ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 16 ปี  และยังหวังให้สถานที่บริเวณเชิงเขาเป็นเสมือนพุทธมณฑล  ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้แวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชาได้ตลอดทุกวัน

ขณะที่นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ระบุว่า  พระพุทธเทโวโรหณสิงหบรรพต  เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สื่อถึงประเพณีสำคัญของชาวสหัสขันธ์ในช่วงออกพรรษา ที่ได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ  มาอย่างยาวนานถึง 16 ปี  โดยในปีนี้ช่วงระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม   อำเภอสหัสขันธ์  ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมโล  ครั้งที่ 16 ขั้น โดยปีนี้ได้ขยายวันจัดกิจกรรม 7 วัน เป็นปีแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และวัดในพื้นที่อ.สหัสขันธ์  คณะสงฆ์ในจ.กาฬสินธุ์   ทั้งด้านการประดับตกแต่งพื้นที่ชาวบ้านใน 85 หมู่บ้าน 8 ตำบล ในอ.สหัสขันธ์ ได้ร่วมกันทำธุงใยแมงมุม ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงการส่งธุงมาจาก 18 อำเภอเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในปีนี้อย่างพร้อมเพรียง  โดยธุงทั้งหมดจะนำมาตกแต่งบนเส้นทางตักบาตรเทโวโรหณะ  และในเขตอ.สหัสขันธ์ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคมนี้