ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์กระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน เนื่องในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่ห้อง ออคิด บอลรูม โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น มีการจัดงานเนื่องในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี โดยมี ท่าน หลิว หง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน ท่าน ชู ดี๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่าน สมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสุภาพร เกรียติดำเนินงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน มีนายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ สมาคม 18 ตระกูล ขอนแก่น สมาคมหอการค้า นักธุรกิจ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนชาวจีนและประชาชนชาวไทยรวมเป็นเกียรติในงานการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี

ทั้งนี้ พิธีการในงานฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ก่อนที่จะเริ่มงานมีการร้องเพลงชาติจีน และ เพลงชาติไทย จากนั้นตัวแทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวให้การต้อนรับประชาชนชาวจีนและชาวไทย พร้อมกับแนะนำแขกผู้มีเกียรติทั้งในส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์และตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ภาคธุรกิจเอกชน สมาคมพ่อค้า นักธุรกิจ และหัวหน้าส่วนราชการระดับภาคและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ด้วยภาษาจีน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานกุงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแปลเป็นภาษาไทย จากนั้น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น ขึ้นกล่าวการต้อนรับท่าน หลิว หง เหมย กลสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้ให้เกียรติจัดงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน มีประธานสมาคม 18 ตระกูล ขอนแก่น  กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานมีทั้งชาวไทยและชาวจีนคับคั่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

จากนั้น ท่าน หลิว หง เหมย กลสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและนำกล่าวนำการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการแสดงด้วยตีกลองสะบัดชัย รำใบพัดจีน จากสมาคมพ่อค้าจังหวัดขอนแก่น จากนั้นนักศึกษาชาวจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ร่วมกันขับร้องเพลงจีนขับกล่อมในงาน ทางสถานกลสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำคณะนักดนตรีจีนบรรเลงจีนเพลงด้วยเครื่องดนตรีจีนสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและสังคม ชาวจีนได้อพยพเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวไทยและชาวจีนมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกันทำให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานทั้งสองประเทศได้เป็นมิตรแท้ที่ต่อกันเสมือนดั่งพี่น้อง ได้ร่วมมือร่วมในในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่กัน นับตั้งแต่ประเทศไทยและจีน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ด้านการฑูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 เป็นต้นมา มิตรภาพและความจริงใจที่มีต่อกันระหว่างสองประเทศจึงเป็นไปอย่างราบรื่น แน่นแฟ้น บนพื้นฐานความใกล้ชิดในทุกมิติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของกงสุลใหญ่ฯ ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.ขอนแก่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งระดับจังหวัด ระหว่างขอนแก่นและมณฑลฝูเจี้ยน และระดับท้องถิ่นระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและเมืองหนานหนิง ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม