ข่าวสังคม

สวนสัตว์ขอนแก่น คว้ารางวัล 2 รางวัล ในกิจกรรมประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Awards ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

มื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) โดยสวนสัตว์ขอนแก่น สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และ รางวัล Hall of Fame ในปีนี้ได้สำเร็จ

นายรณงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ขึ้น เนื่องด้วยสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในด้านการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเที่ยวชม และ เรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปีนี้ทางสวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) อีกครั้ง จนในที่สุดสวนสัตว์ขอนแก่นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากทางทางคณะกรรมการ ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) เป็นครั้งที่ 3 และ ได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อีกทั้งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทางสวนสัตว์ขอนแก่น ที่พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวสวนสัตว์ของประเทศไทยให้ไปสู่ระดับสากล .

นอกจากนี้สวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสัตว์ เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความร่มรื่นสวยงามอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจในด้านการบริการให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมาเที่ยวชมสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นอีกด้วย