ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ หน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการภาครัฐให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.นาคู

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชน มอบถุงยังชีพ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อหาทางแก้ไข ที่โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา บ้านโนนสูง ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู

วันที่ 26 ต.ค. 2566 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และได้นำผู้ร่วมงานกล่าวปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 50,000 ตัวให้กับผู้นำหมู่บ้าน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 ชุด

สำหรับบริการต่าง ๆ ที่มาให้บริการประชาชนได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาโรคฟรี ทันตกรรม ซึ่งมีผู้มาใช้บริการประมาณ 300 ราย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกองทุน กอช. จากสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอนาคู ให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแบบลงพื้นที่จริง ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน พร้อมจับเข่าคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่ต้องการให้ทางจังหวัด กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการหาทางช่วยเหลือ