ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นำส่วนราชการ และประชาชนวางพานพุ่มดอกไม้ งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการยกย่องวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกสารให้เป็นชาติไทย

                เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563” โดยได้วางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยกย่องวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมพิธี โดยเว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรอง ตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช จนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ คือ การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรง ใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลทรงยกทัพเรือไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310  หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7  เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1129 ปีชวด  ตรงกับวันที่ 28  ธันวาคม พุทธศักราช 2310 ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ์  หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4   แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า  สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้ ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  6 เมษายน พุทธศักราช  2325  พระชนมายุได้ 48 พรรษา  รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15  ปี