ข่าวสังคม

จิตเวชนครพนมฯ ส่งทีม MCATT เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอล

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ตำบลนามะเขือ และตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจคนไทยในอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกัน และได้รับการปล่อยตัวกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย โดยเป็นแรงงานชายไทย 2 ราย พร้อมเยียวยาสมาชิกในครอบครัว โดยได้ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ ณ ตำบลนามะเขือ และตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ประสบเหตุ และครอบครัว โดยการพูดคุยให้กำลังใจ การแนะนำวิธีการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Mental Health Check In รวมทั้งได้แนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานและบันทึกข้อมูลใน ระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในภาวะวิกฤติ (CMS) ให้กับเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ให้สามารถงานระบบฯ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัว โดยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อีกด้วย