ข่าวสังคม

ศิษยานุศิษย์เคลื่อนหีบศพหลวงปู่ไดโนเสาร์ขึ้นสู่จิตกาธาน

เชิญหีบศพบรรจุสรีระสังขารพระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์  เวียนเมรุชั่วคราวที่วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)  เตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 16 ธันวาคม 2566 นี้

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566  ที่วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ พระพรหมดิลก (สมาน สุเมโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานฝ่ายคณะสงฆ์  พระเทพสารเมธี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) พระญาณรักขิต  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และพระอาจารย์ณรงค์  ชยมงฺคฺโล  เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเชิญหีบศพไปยังเมรุชั่วคราว วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) โดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เชิญหีบทองทึบพระราชทาน เวียนเมรุก่อนนำขึ้นสู่จิตกาธาน เมรุชั่วคราว และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล 15 วัน ปัณรสมวาร

โดยนายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเครื่องทองน้อย นำขบวนวัฏบริขาร พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) ที่ประกอบด้วย  นายธวัชชัย รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนภัทร  ณ ระนอง  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสยามพัชร  ทิพสอน  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  ดร.สม นาสะอ้าน จากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว  นายอำเภอหนองกุงศรี  และนายนพดล  ร้อยพวง  ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอสหัสขันธ์ จากนั้น พระพรหมดิลก (สมาน สุเมโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

จากนั้นเวลา 10.20 น. พระเทพสารเมธี  (บัวศรี ชุตินฺธโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  ประธานฝ่ายฆราวาส และศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรม  ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ โดย นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  ดูแลความเรียบร้อยทั้งในวัดและบริเวณโดยรอบ  โดยคาดว่าในวันที่ 16 ธนวาคม 2566 ซึ่งเป็นพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวชิรมุนี จะมีพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์มาร่วมจำนวนมาก

โดยบรรยากาศภายในวัดเนืองแน่นไปด้วยศิษยานุศิษย์ ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ เข้ามากราบสรีระสังขารหลวงปู่ไดโนเสาร์ ครั้งสุดท้าย  รวมถึงการทำบุญออกโรงทานที่มีมากกว่า 300 ร้าน  โดยได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถและรถรับส่งสำหรับผู้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคืนสุดท้าย (15 ธ.ค. 66) ในเวลา 18.00 น. 

สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระเทพมงคลวชิรมุนี มีกำหนดในวันที่ 16 ธันวามคม 2566 เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 13.00 น. พระเทพวชิรเมธาจารย์ (บุญร่วม อุตฺกาโม) เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม  เวลา 14.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุลบนเมรุชั่วคราว วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว  เวลา 15.30 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ