ข่าวสังคม

สุรินทร์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น

พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกำลังพล ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ชุด ออกแจกจ่ายไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เตียง ถึงบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาว เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงโดยเริ่มมีอุณหภูมิลดลง ต่ำสุดอยู่ที่ 14- 15 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงเช้า และกลางคืน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ

ทั้งนี้ มีเครือข่ายนักพัฒนาได้เข้าร่วมตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ อีกด้วย ณ บ้านตาโมน ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับสิ่งของ อุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาวเป็นอย่างมาก