ข่าวสังคม

ขอนแก่น คลังปิโตรเลียมขอนแก่น โออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,080 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากนายสุริยัน พฤทธิพงศพันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น,พร้อมด้วยนายสีห์วัช อภิชาสุขไพศาล,น.ส.ขวัญชนก จิตละม่อม ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป ฯบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)โออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน โดยจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการนำผ้าห่มส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวภายในจังหวัดขอนแก่นต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันภัยหนาวและเป็นการดูแล ห่วงใยสังคม ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของโออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เพื่อเป็นสร้างความเติบโตให้กับผู้คนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ด้านนายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณว่า “ในนามของจังหวัดขอนแก่นต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)โออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน โดยจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการนำผ้าห่มส่งมอบให้กับราษฎร์ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ยากไร้ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายในจังหวัดขอนแก่นต่อไป”นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวขอบคุณ

สุดท้ายนายสุริยัน พฤทธิพงศพันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่นกล่าวเสริมว่า “ในวันนี้ในนามของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)โออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน มอบให้ทางจังหวัดได้ดำเนินการส่งต่อความอบอุ่นในครั้งนี้ กิจกรรมแบบนี้ทางโออาร์ได้ดำเนินการแจกผ้าห่มกันหนาวทุกปีครับ”นายสุริยัน พฤทธิพงศพันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่นกล่าว

ทั้งนี้ คลังปิโตรเลียมขอนแก่นของ โออาร์ มีหน้าที่ รับ-เก็บ-จ่ายน้ำมันและก๊าซหุงต้มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 20 จังหวัด เพื่อการจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ของ โออาร์ ไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง