ข่าวสังคม

หนองคาย ทำบุญถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการและพสกนิกรชาวหนองคาย ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เช้าวันที่ 8 ม.ค. 2567 ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ และพสกนิกร ประชาชนชาวหนองคาย ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารัตนราชกัญญา โดยพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ออกรับบิณบาตรและนำประกอบพิธีทางสงฆ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยในหลายด้าน และทรงพระปรีชาสามารถในด้านแฟชั่น การกีฬา การศึกษา สืบสานต่อยอดหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองฝีมือของกลุ่มอาชีพตามต่างจังหวัด นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแก่พสกนิกรชาวไทย ดังนั้นในครั้งนี้พสกนิกรชาวหนองคายจึงได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ