ข่าวสังคม

นครพนม นายอำเภอสั่งเบรกติดตั้งโครงเหล็กตั้งเต็นท์ขายของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขอถกคุยกติกาผู้เช่าให้รู้เรื่องก่อน ลั่นทุกอย่างต้องชัดเจนโปร่งใส

วันที่ 10 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีกลุ่มบุคคลได้นำโครงเหล็กมาติดตั้งบริเวณริมถนนหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อจัดแบ่งล็อคให้เช่าจำหน่ายสินค้าในงานมัสการองพระธาตุพนม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง วันที่25 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการวัดพระธาตุพนม ยังไม่ได้ประชุมหารือและมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด จนเกิดการพิพากวิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา ว่าเป็นการกระทำของกลุ่มอิทธิพลที่อาศัยวัดบังหน้าเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.ทางวัดได้เรียกประชุมกรรมการวัดโดยมีวาระการประชุมในกรณีดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วน โดยวาระพิจารณาการเช่าที่ดินร้านค้าแผงลอย ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้เช่าเดิมมาแสดงความจำนงในการเช่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และให้ผู้ค้าใหม่มาแสดงความจำนงในวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนถึง 15.00 น.โดยให้มาแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานจัดผลประโยชน์วัดพระธาตุพนม และในที่ประชุมตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการเตรียมงานจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมขึ้นมาอีก 9 ชุด คือ 1.คณะกรรมการอำนวยการ 2.คณะกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนงาน 3.คณะกรรมการพิจารณาบุคคลเข้ามาช่วยงาน 4.คณะกรรมการการเงิน 5. คณะกรรมการปลูกสร้างปรำบำเพ็ญกุศล 6.คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับการก่อสร้างร้านค้าแผงลอย 7.คณะกรรมการให้เช่าที่ดินร้านค้าและแผงลอย 8.คณะกรรมการตรวจและจัดหาดอกไม้ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม และ 9. กองเลขานุการ

โดยหลังประชุมปรึกษาหารือกันเสร็จ นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะนายอำเภอธาตุพนมในฐานะประธานกรรมการบริหารวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันประชุมได้มีมติและมอบหมายให้ตนเป็นผู้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนแต่เพียงผู้เดียว และจากการที่มีข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการจัดการเรื่องให้เช่าร้านค้าและแผงลอยในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมโดยมีการนำโครงเหล็กมาติดตั้งเพื่อแบ่งล็อคให้เช่าโดยที่ยังไม่ได้มีประชุมหารือกันของคณะกรรมการวัดนั้นเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำของกรรมการบางคนที่มีเจตนาดีเกรงว่าจะติดตั้งไม่ทันจึงให้ผู้รับเหมาที่เคยรับเหมางานดังกล่าวมาทุกปี ดำเนินการนำโครงเหล็กมาติดตั้งแต่เนิ่น ๆเท่านั้น ยังไม่มีการตกลงการเช่ากับผู้ค้ารายใดและโดยยังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการวัดเสียก่อน ซึ่งเรื่องนี้ตนได้สั่งให้หยุดดำเนินการไว้ก่อนเพื่อรอการพิจารณาและข้อสรุปของคณะกรรมการวัดให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วค่อยเข้าดำเนินก็ยังทัน ส่วนเรื่องร้านค้าแผงลอยจะมีการให้ผู้ค้าเดิมได้สิทธิ์ มาแสดงความจำนงเช่าก่อนหากครบกำหนดแล้วไม่มาก็จะพิจารณาให้ผู้เช่ารายใหม่มาเช่าแทน ซึ่งเรื่องนี้สิ่งที่ตนปรารถนา ให้เกิดคือ ผู้เช่าซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะต้องได้เช่าในราคาไม่แพง ผู้บริโภคก็จะได้ซื้อสินค้าที่ไม่แพงด้วย เช่นกัน ซึ่งตนพยายามทำให้มันไม่เป็นธุรกิจจนเกินไปอีกประการหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาคือผู้เช่าที่ได้เช่าไปแล้วนำไปไปให้เช่าต่อในราคาที่สูงขึ้นมากจะมีมาตรการอย่างไร โดยเบื้องต้นจะต้องมีการระบุไว้ในสัญญาเช่าอยู่แล้วว่าจะต้องไม่มีการนำไปให้เช่าต่อ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ประกอบการจริง ๆ หากมีการทำผิดสัญญาต่อไปทางวัดอาจต้องยกเลิกสัญญาและจะไม่ต่อสัญญาให้อีกเลย ส่วนอัตราค่าเช่าทางวัดได้กำหนดไว้แล้วว่าราคาแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่ ซึ่งเป็นราคาที่ได้ตั้งไว้นานแล้วซึ่งเท่าที่เห็นก็ไม่ได้มีราคาที่สูงมากนัก ซึ่งตนจะให้คนเข้าไปตรวจสอบว่าในวันที่ขายจริงผู้เช่าได้เข้าไปขายจริงหรือไม่หรือให้รายอื่นเข้าไปขายแทน ซึ่งจะเกิดปัญหาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ทางวัดคงจะไม่ยอมให้มีการให้เช่าช่วงต่ออย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการให้เช่าช่วงได้เลย อันเป็นต้นเหตุที่มาของราคาค่าเช่าแผง และราคาสินค้าที่ขายในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมมีราคาสูงกว่าปกติมาก ซึ่งทางคระกรรมการวัดได้ประชุมกันแล้วและมีมติว่าจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสชัดเจนสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม หรือรู้เห็นเป็นใจให้กลุ่มบุคคลใดมากระทำการที่มิชอบเด็ดขาด