ข่าวสังคม

ยโสธร รับมอบโลงศพส่งต่อให้ศพไร้ญาติและศพผู้ยากไร้

ที่จังหวัดยโสธรสมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธรรับมอบโลงศพ จำนวน 70 ใบ และโลงเย็นอีก 1 ใบ จากกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้วัดเจ้ามูล เพื่อส่งต่อให้กับศพไร้ญาติและศพผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามโครงการสะพานต่อบุญร่วมใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ

ที่วัดเนรมิตวานาราม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยเอก ประกฤตศิลป์ บุญศรี นายกสมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกอาสาฯกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร ได้รับมอบโลงศพ จำนวน 70 ใบ และโลงเย็นอีก จำนวน 1 ใบ โดยกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้วัดเจ้ามูล ส่งมอบให้สมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร ตามโครงการสะพานบุญต่อบุญ ร่วมใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ครั้งที่ 4 เพื่อจะได้ส่งต่อให้กับศพไร้ญาติและศพผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งสมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร ได้ขอความอนุเคราะห์วัดเนรมิตวนาราม ขอใช้สถานที่ในการเก็บรักษาโลงศพทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมาเพื่อเก็บรักษาไว้รอส่งต่อบุญให้กับศพไร้ญาติและศพผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป และขอสนับสนุนแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยโสธรในการช่วยขนย้ายลำเลียงโลงศพเข้าที่เก็บรักษา