ข่าวสังคม

“มข.” ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลขนส่วนท้องถิ่น

เมื่อค่ำของวันที่ 30 ม.ค.2567 ที่ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน”มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลขนส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567″ โดยมี ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ,อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น, นายเจริญลักษณ์ เพชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น นายเจริญ เพ็งมูล ายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ประธานชมรมนักข่าว-นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการประจำจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร และสื่อมวลชน ทุกสาขา ร่วมงา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเครือข่ายสื่อมวลชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ไปสู่สาธารณชน ด้วยดีเสมอมา และตระหนักถึงความสำคัญด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นอย่างดี
ในปีนี้ เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 60 ปีที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์งานในทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติในทุกมิติ การจัดงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลชน ในวันนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ยกระดับความสัมพันธ์มากขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยเรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาสังคมการสร้างการยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม และจะร่วมกันสร้างอนาคต ที่ก้าวหน้าแก่สังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน ณ สถานที่แห่งนี้และขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่สื่อมวลชนทุกท่านได้เป็นสื่อกลาง และเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอข้อมูล และความรู้สู่ประชาชน โดยมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพนอกจากนี้ ยังขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้มีบทบาทในการสื่อสารผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น นับเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการ บนพื้นที่สื่อส่วนกลาง ให้รับรู้ในวงกว้าง ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆจากการได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายสื่อมวลชนเป็นอย่างดีทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เติบโตก้าวหน้าในทุกด้าน ด้านภาพลักษณ์ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคม ด้านความร่วมมือ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอันเป็นที่ปรากฎผล แห่งความสำเร็จตลอดมา จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและภาพความร่วมมือที่เราได้ร่วมกันแสดงให้ประจักษ์ในวันนี้ เป็นการยืนยันว่างานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปี 2567 จะบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ ทุกประการ.