ข่าวสังคม

อุบลราชธานี ใบปลิวโจมตีกำนันปลิวว่อนทั่วตลาดนัดวันจันทร์อำเภอเขมราฐ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดประชาเกษม(ตลาดนัดวันจันทร์เขมราฐ) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พบใบปลิวกว่า 1,000 แผ่น ระบุถึงพฤติกรรมของกำนัน แห่งหนึ่ง ของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเนื้อความในใบปลิวมีเนื้อหาเต็มหน้ากระดาษขนาด เอ 4 จำนวน 2 หน้า ระบุเนื้อความว่า สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลเขมราฐและประชาชนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันแห่งหนึ่ง ของอำเภอเขมราฐ ที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กดขี่ ข่มเหง รังแกพี่น้องประชาชน ดังนี้

1. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ ของสมาชิกที่ฝากผ่านกำนันคนดังกล่าว จ่ายให้กับทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเข้าสู่ระบบ แต่กำนันได้นำเงินที่ฝากนั้นไปใช้ส่วนตัว จนทำให้ผู้ดูแลระบบส่งรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่มีการชำระมายังตำบลเพื่อแจ้งให้ทราบ และหากสมาชิกไม่นำเงินไปชำระสมาชิกนั้นจะสิ้นสภาพและไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน เมื่อเรื่องดังกล่าวทราบถึง นายอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกมาสอบข้อเท็จจริงและทำการไกล่เกลี่ยโดยให้กำนัน นำเงินของสมาชิกมาส่งคืนให้แล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่นำเงินมาชำระคืนได้ทุกราย แม้นว่าจะมีการทวงถามก็ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ทำให้สมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 2.ในช่วงเทศกาลงานประเพณีแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลเขมราฐที่ผ่านมา กำนันได้ขอเช่าที่โรงเรียนเขมราฐ ( บ้านใต้ ) เพื่อทำเป็นที่รับฝากรถในงานประเพณีแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลเขมราฐ โดยได้ตกลงเช่าเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทและจะนำเงินมามอบให้กับทางโรงเรียนเขมราฐ ( บ้านใต้ ) หลังเสร็จสิ้นงาน กำนันได้นำเงิน จำนวน 4,000 บาท มามอบให้กับทางโรงเรียน ทำให้มีเงินคงเหลือ26,000 บาท และได้ให้สัญญาว่าจะนำเงินส่วนที่เหลือมามอบให้โดยเร็ว จนถึง ณ ปัจจุบัน กำนันตำบลเขมราฐยังไม่นำเงินจำนวนที่คงเหลือมามอบให้กับทางโรงเรียน ทำให้ทางโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ทางโรงเรียนเขมราฐ ( บ้านใต้ ) มีความประสงค์ที่จะเงินที่ได้มาเป็นทุนในการก่อสร้างห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ยังไม่เพียงพอ และ 3.มีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ ข่มขู่ บีบบังคับ ให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินรายเดือนในการเข้ามาทำมาหาเลี้ยงชีพบริเวณจุดผ่อนปรนทำน้ำเทศบาลตำบลเขมราฐ โดยเรียกเก็บจากผู้ประกอบการขับรถสามล้อเครื่อง คันละ 50บาท/เดือน ผู้ประกอบการเรือโดยสารและขนส่ง ลำละ 100 บาท/เดือนและผู้รับจ้างแบกหามสิ่งของ คนละ 50 บาท/เดือน นี่คือพฤติกรรมอันชั่วร้ายของกำนัน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไร้วุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ หากยังคงปล่อยให้กำนันได้ทำพฤติกรรมเช่นนี้ จะทำให้องค์กร สถาบันได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีความผิดจริงก็ขอให้ปลดออกจากตำแหน่งกำนันต่อไป