ข่าวสังคม

“ป.ป.ช.ขอนแก่น” เฝ้าระวังติดตามเข้ม! ดำเนินขุดลอก คลองระบายน้ำ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ขอนแก่น บูรณาการ ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น และก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินขุดลอก คลองระบายน้ำโดยรถขุดดินดำเนินการเองของระบาย 1L D8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น แหล่งเงินงบประมาณ ร่างพ.ร.บ 2567 งบประมาณ 5,000,000 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นางสาวบังอร ทรัพย์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ,นายประสิทธิ์ ปาปะภัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ขอนแก่น บูรณาการกับ ภายใต้การอำนวยการของ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้, นายเรืองยศ แวดล้อม, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี เป็นตัวแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนนายฉัตรชัย ข้อยุ่น ประธานชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ,นายโกฏิ พรพา ,นายปรีชา จิกชาตรี ,นายไวยกรณ์ ยะนะโชติ,นางอนงค์ ทาส่วย และนางสมควร บำรุงบ้านทุ่ม จากชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น

บูรณาการกันลงพื้นที่เฝ้าระวัง เฝ้าระวังติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินขุดลอก คลองระบายน้ำโดยรถขุดดินดำเนินการเองของระบาย 1L D8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น แหล่งเงินงบประมาณร่างพ.ร.บ 2567 งบประมาณ 5,000,000 บาท ปริมาณดินขุด 210,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินที่แก้ไข 1,080,000 บาท ปริมาตรดินขุดที่แก้ไข 49,200.00 ลบ.ม. ซึ่งเป็นโครงการของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพลนเรศ พันนา วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ, นายภานุทัศน์ศิริสุข โครงการชลประทานหนองหวาย ร่วมชี้แจง

นายพลนเรศ พันนา วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ กล่าวว่าการดำเนินขุดลอก คลองระบายน้ำโดยรถขุดดินดำเนินการเองของระบาย 1L D8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย มีรายละเอียดดังนี้ เป็นโครงการงบปกติ5,000,000 บาท คบ.หนองหวาย ซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณ โดยได้ดำเนินการเอง ใช้เวลาประมาณเดือนพฤษภาคม 67 ลงมือ เมื่องบประมาณมาออกแบบเสร็จเรียบร้อย จะได้ออกมา ประชุมประชาคมกับชาวบ้าน อีกครั้ง ก่อนดำเนินการ ผลประโยชน์ที่ได้รับสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายเหตุบริเวณจุดก่อสร้างบางช่วงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดปัญหา ที่ดินและพื้นที่เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นคอนกรีต และช่วงเรียงกล่องเกเบี้ยน ทำให้ไม่สามารถขุดลอกได้

ด้าน นายประสิทธิ์ ปาปะภัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ขอนแก่น กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีแนวนโยบายในเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังโครงการที่มีลักษณะขุดลอก ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งการดำเนินขุดลอก คลองระบายน้ำโดยรถขุดดินดำเนินการเองของระบาย 1L D8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น แหล่งเงินงบประมาณ ร่างพ.ร.บ 2567 งบประมาณ 5,000,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติการประชาคมในพื้นที่มาแล้ว สภาพปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ รองบประมาณ ก่อนที่จะทำการขุดลอกคลอง ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสภาพเดิมก่อนเริ่มโครงการ ปริมาณดินขุด รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น และ ก.ธ.จ.ขอนแก่น จะยังคงสังเกตการณ์เฝ้าระวังการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป.