ข่าวสังคม

ขอนแก่น คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี (ส่วนหน้า) โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น,นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่น มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีความเข้มแข็ง มีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มาเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี ให้บริการแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และมีการออกปฏิบัติการมากที่สุดในประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี รวมทั้งยังเป็นสถาบันการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ในด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้แก่บุคลากรในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความทั่วถึง และเท่าเทียม

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวว่า การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ได้เปิดหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลขอนแก่น นับว่าเป็นหน่วยกู้ชีพแห่งแรกที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบัน ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากจนเป็นแนวหน้า ที่มีการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องมาตลอด 30 ปี และในปี 2562 เริ่มมีการออกเหตุมากกว่าหนึ่งแสนรายต่อปี เครือข่ายกู้ชีพที่มีความเข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ เอกชน กระจายตัวในทุกพื้นที่ ทุกตำบล เครือข่ายกู้ชีพของจังหวัดขอนแก่น มีความเป็นเอกภาพ ร่วมปฏิบัติการในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเข้มแข็ง มีการประชุม พบปะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา อย่างสม่ำเสมอ