ข่าวสังคม

ขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนามและลาวร่วมงานสมโภชวัดเสาเดียว

เมื่อเร็วๆนี้ ณ วัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามขอนแก่น ได้จัดงานสมโภชวัดเสาเดียว ประจำปี 2567ครบรอบ 16 ปี โดยมี นายธีระรศักดิ์ ฆีฑายุพันธ์ุ นายกฯเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกล่าวแสดงความยินดี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี นายณัฐกร ศรีนวกุล , นายพันธ์ศักดิ์ นาย ชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น , นายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ณ จังหวัด ขอนแก่น , พลตำรวจตรีอนุวัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม , ซึ่งมีนางใสศิริษ์ ทองวันขัย นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้

โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่พำนักอยู่จังหวัดขอนแก่นทุกท่าน สำหรับประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมวัดเสาเดียว เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เปิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก่อสร้างปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ซึ่งเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกของเวียดนาม เพื่อบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่มีมาช้านาน ระหว่างประเทศไทยเวียดนาม ให้มีความแน่นแฟ้นเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ประสบความสำเร็จในความร่วมมือและมีความยั่งยืนตลอดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2567 จะมีการบูรณะวัดเสาเดียว โดยจะก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนครบริเวณตลิ่งวัดเสาเดียว ซึ่งโครงการฯดังกล่าว เป็นงบประมาณของเทศบาลฯ วงเงิน 4,300,000 บาท และได้รับงบประมาณสมทบ จากสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,300,000 บาท เพื่อให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น และเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่นต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลให้ พบแต่ความสุขความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการ