ข่าวสังคม

อุบลราชธานี วันอสม.แห่งชาติ อำเภอเขมราฐ ประจำปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 อำเภอเขมราฐ โดยมีนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นายอลงกต แสวงสุข นายกฯเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายสุวิทย์ แก้วเกล้า นายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ นายถวิล แสงสุขวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ นายสุวรรณ คนฉลาด นายกอบต.นาแวง ตัวแทนส.ส.เขต 6 อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบเกียรติบัตรให้กับอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี ซึ่งสำหรับการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ด้านสาธารณสุข การเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ การแสดงของ อสม.และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับอสม.ซึ่งมีอสม.เข้าร่วมงานจากทุกหมู่บ้านทุกตำบล จำนวน 1,432 คน ณ ที่หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี