ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ สกลนคร พบสื่อมวลชน สะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่ภาครัฐ ฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สกลนคร พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 1/2567 โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเครือข่ายประชา สัมพันธ์ รวม 60 คน ร่วมพบปะพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการกับ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร ปลัดจังหวัดสกลนคร นายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร นางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร และ นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โดยมีประเด็นการพูดคุย ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสกลนคร จุดยืนการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมเลือก สว. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จิตอาสาต้านภัยแล้ง การจัดงานมหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ ประเด็นการใช้ประโยชน์จากหนองหาร ตลอดจน ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการสะท้อนปัญหาที่ได้รับเรื่องราวจากประชาชน เสนอสู่ภาครัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพบสื่อมวลชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์นำไปบอกกล่าวสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นการสะท้อนและรับฟังเรื่องราวจากประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสกลนครได้อย่างต่อเนื่อง