ข่าวสังคม

สหัสขันธ์ จัดใหญ่เชิดชูเกียรติ อสม.ดันทูบีนัมเบอร์วันกลไกขจัดยาเสพติด

อำเภอสหัสขันธ์จัดใหญ่วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ อสม. 20 มีนาคม ของทุกปี พร้อมเชิดชูเกียรติผู้มีจิตใจอาสา เดินหน้าให้บริการทุกกลุ่มวัย ร่วมต้านยาเสพติด อสม.สหัสขันธ์ ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

ที่สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปีปี 2567 โดยมี นายนพดล ร้อยพวง ปลัดอำเภอ หัวกลุ่มงานบริหารการปกครอง นายสง่า เพียรภายลุน สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสหัสขันธ์ และ อสม.สหัสขันธ์ จาก 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เสื้อสามารถ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 8 คน จากนั้นได้ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนงาน พชอ.อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน 8 ตำบล และเปิดกิจกรรม Kick Off “คนสหัสขันธ์ To Be Number One ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด” และชมการแสดงชุด To Be Dance Figth For Strok โดยชมรมออำกำลังกายอำเภอสหัสขันธ์

นายสง่า เพียรภายลุน สสอ.สหัสขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้ได้บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มอสม.ที่มีจำนวนทั้งหมด 761 คน ใน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน โดยหารจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม. พร้อมกับการประกาศขับเคลื่อนกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน ในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญยาเสพติดในทุกกลุ่มวัย ซึ่งจะมี อสม.เป็นแรงขับเคลื่อนหลักร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นการนับหนึ่งในการ Kick Off คนสหัสขันธ์ To be Number One ร่วมกันต้านยาเสพติด”

“นอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU การขับเคลื่อนงาน พชอ.อำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่น 8 ตำบล กำนัน 8 ตำบล ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านในอำเภอสหัสขันธ์ โดยที่ผานมาในการส่งเสริมและพัฒนา ได้วางเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัด สำหรับปีนี้ยังเน้นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีชมรมออกกำลังกายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นแกนนำพร้อมที่จะขยายผลไปยังตำบลและทุกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามในส่วนของ อสม. มีบทบาทสำคัญกับการทำงานหลาย ๆ ด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ หรือแม้แต่การป้องกัน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด ได้พิสูจน์แล้วว่า อสม.มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างมาก” สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ กล่าว