ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ สสจ.พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 23 มีนาคม 2567 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายเศรษฐี แพรกนัทที นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี และเยี่ยมประชาชนที่เดินทางมารับบริการตรวจคัดกรองโรค 11 คลินิก จำนวนผู้รับบริการ 2,683 คน