ข่าวสังคม

มุกดาหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 ครอบครัว ณ บ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2567 เวลาประมาณ 16.40 น. ได้มีพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยราษฎรในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน โดยการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ มีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ..