ข่าวสังคม

ศรีสะเกษ เด็กและเยาวชนกว่า 3,000 คนบวชเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเพียนาม ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “หลักสูตร 22 วันแห่งการตื่นรู้” ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 10 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าอาวาสวัดเพียนาม นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา มีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษและอำเภอใกล้เคียงสมัครเข้าร่วมบรรพชาจำนวน 120 คน โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายอัครนันท์ นนทา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก และเยาวชนที่เข้าพิธีบรรพชามาร่วมพิธีจำนวนมาก

พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้จัดโดยคณะสงฆ์ภาค 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนของชาติให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนา โครงการนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วภาค 10 จำนวน 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ซึ่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มีศูนย์บวช จำนวน 42 ศูนย์ มีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าบรรพชาตามโครงการนี้จำนวนกว่า 3,000 คน บวชระหว่างวันที่ 2 – 23 เม.ย.2567