ข่าวสังคม

ยโสธร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสีนีนาฎ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พร้อมนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เนื่องด้วยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของครอบครัวของ นายสมจิตร สว่างวงค์ ซึ่งไปทำงานที่ต่างจังหวัดและมีน้องสาวคือ นางสาวพัชรินทร์ สว่างวงค์ เป็นผู้อยู่อาศัยและดูแลบ้านแทน ซึ่งได้เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 22.30 น. เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ประกอบกับผู้ประสบภัยมีรายได้น้อย สมควรได้รับสิ่งของพระราชทาน ในวันนี้จึงได้ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภัยในการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย