ข่าวสังคม

ยโสธร เหล่ากาชาดมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรนำเงินสดและสิ่งของถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อให้กำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสีนีนาฎ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่มอบของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายอำเภอเลิงนกทา นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคี ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัว ณ บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เนื่องด้วย อำเภอเลิงนกทาได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัยของ นายอรรถณพ คำพันธ์ บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่บ้านนาจาน ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งบ้านดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งนา ใช้ไฟฟ้าโซลาเชลล์ จึงไม่ได้ขอบ้านเลขที่ แต่ก็ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหลังดังกล่าว โดยทางอำเภอได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยแต่อย่างใด

ในการนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จึงได้นำเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป