ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมพร้อมรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มต่อเนื่อง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19  ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงระลอกเดือนเมษายน 2564 หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส Covid – 19 และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามในการดูแลรักษาประชาชนที่โรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 30 เตียงที่ศูนย์อาหารหลังศาลากลางหลังใหม่  จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19ของจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อในช่วงระลอกเดือนเมษายน 2564 สะสมจำนวน 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว สถานบันเทิงและกลุ่มเพื่อน  โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือการสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างพูดคุยกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน และ มีประวัติเคยไปสถานบันเทิง ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในส่วนการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง และมีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่โรงพยาบาลฆ้องชัยไว้สามารถรองรับได้ 28 เตียง และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่ศูนย์อาหารหลังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ จำนวน 30 เตียง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนสำรองโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่อาคารเขื่อนลำปาว ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 30 เตียง  รวมทั้งหมด 118 เตียง