ข่าวสังคม

บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ดเอาจริงเตรียมแจ้งความเอาผิดผู้ลักลอบทิ้งขยะริมถนนเป็นปัญหามากว่า 5 ปี

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ เร่งรวบรวมหลักฐานแจ้งความเอาผิดผู้ลักลอบทิ้งขยะเกลื่อนริมถนนหลายจุด ไม่สนป้ายห้าม เป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่าปี 5 ปี คาดเป็นคนนอกพื้นที่เพราะ อปท.หลายแห่งไม่มีรถจัดเก็บขยะ กลายเป็นภาระท้องที่อื่นต้องคอยจัดเก็บทั้งจ่ายค่ากำจัดขยะเพิ่ม จากปกติเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบแต่มีปริมาณขยะวันละ 10-15 ตัน เสียค่ากำจัดเดือนละกว่า 3 แสน

(18 พ.ค.67) นายแสวง แสงไส รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตระเวนเก็บขยะตามริมถนน และป่าข้างทาง หลังจากมีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าลักลอบนำขยะหลายประเภท อาทิ ถุงพลาสติก เศษกระดาษ แพมเพิสมาทิ้งกระจายเกลื่อนริมถนนหลายจุดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยไม่สนป้ายห้าม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนจากนอกเขตพื้นที่ เนื่องจาก อบต.และเทศบาลหลายแห่งไม่มีรถในการจัดเก็บขยะจึงไม่มีถังขยะบริการ มีเพียงรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะและรีไซเคิลเท่านั้น ชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีรถจัดเก็บขยะ จึงต้องหาวิธีจัดการขยะในครัวเรือนเอง ทำให้หลายคนลักลอบนำขยะไปทิ้งตามริมถนนและป่าข้างทางนอกเขตพื้นที่ จนกลายเป็นภาระให้กับ อปท.พื้นที่อื่น ต้องมาคอยตระเวนเก็บขยะที่ลักลอบนำมาทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบ ทั้งต้องรับภาระจ่ายค่ากำจัดขยะเพิ่มขึ้นอีก

นายแสวง แสงไส รองนายกเทศบาลเมืองชุมเทศบาล บอกว่า ได้มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งตามริมถนนและป่าข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน 5 – 6 ปีแล้ว บางจุดมีป้ายเตือนก็ยังไม่สน ที่ผ่านมาทางเทศบาลก็ต้องให้เจ้าหนห้าที่คอยออกไปตระเวนเก็บ เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีปริมาณขยะวันละ 10-15 ตันอยู่แล้ว เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีบ่อกำจัดขยะ เฉลี่ยเดือนละกว่า 300,000 บาท จากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ก็จะมอบหมายให้นิติกรรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ลักลอบนำขยะมาทิ้งเกลื่อนตามริมถนน แต่ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้า ได้ร่วมกันคัดแยกขยะและนำขยะไปทิ้งให้ถูกที่ ไม่สร้างภาระให้กับท้องที่อื่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกด้วย