ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชมผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเตรียมตั้งรพ.สนามชุมชนประจำตำบล

ที่ประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์แสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ผู้ได้รับเครื่องหมายนี้ เป็นตัวอย่างในการประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ พร้อมกำชับทุกภาคส่วนเตรียมตั้งรพ.สนามชุมชนประจำตำบล

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมคณะกรมการ จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับนายอำเภอที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยนายอำเภอสามชัย นายอำเภอฆ้องชัย นายสหัสขันธ์ นายอำเภอร่องคำ และนายอำเภอนาคู เพื่อกาเป็นเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2564 ระดับจังหวัด โดยหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ได้แก่ บ้านบ่อ หมู่ที่ 2  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์ต่างค่านิยม 11 ประการ ในข้อที่ 7 “รู้ค่าประชาธิปไตย” ได้แก่ นายวัชรากรณ์ เฉิดสนิท  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และข้อที่ 8 “ครอบครัวปลอดภัย” ได้แก่ นายมนูญ หลักหิน อำเภอเขาวง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ รางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยและรางวัลคนดีศรีกาฬสินธุ์ โดยขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่

 สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์สถานการณ์ โควิด- 19 ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษาอยู่ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น  วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ จำนวน 125 ราย สะสม 2,179 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือ community isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว โดยได้ให้นายอำเภอหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล  และยังคงเน้นกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H- T- T -A คือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบีอย ๆ ใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรอง อย่างเคร่งครัด