ข่าวสังคม

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 CD-Day Kalasin มอบโล่พระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข  บ้านโจด หมู่ที่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมการพัฒนาชุมชนมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงปี 2564

                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องเจ้าเมือง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564  CD-Day Kalasin โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากนั้นได้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” แก่บ้านโจด หมู่ที่ 10 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชนมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติแก่นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 จากนั้นได้มอบโล่รางวัลสิงห์ทอง โล่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 และนายชานุวัตร  วรามิตร  นายกองค์การบริหารส่วนจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินรางวัล 80,000 บาท โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม

นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 “CD-Day Kalasin ก้าวสู่ 60 ปี” เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำกลุ่มเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 และเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ  โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 60 ปี พัฒนาชุมชนไปต่ออย่างไร” กิจกรรมนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น การพัฒนาชุมชนดีเด่น  โดยปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณ   จำนวน 461,800 บาท