ข่าวสังคม

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจตรีสร้างขวัญกำลังใจปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจตรีแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชน

           ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ต. ประจำปี 2565  โดยมี พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ที่ปรึกษาผบก.จ..กาฬสินธุ์  น.ส.เฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้กำกับการทุกสถานีและประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี

             สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2565 และตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีคำสั่ง ที่ 393/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรในสายงานต่างๆ ในสังกัด  จำนวน 982 ราย ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์  มีข้าราชการตำรวจ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 125 ราย และเข้าร่วมในพิธีประดับยศ จำนวน 114 ราย

             ทั้งนี้นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง และวงศ์ตระกูล ที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตำรวจ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรับใช้พี่น้องประชาชน มาเป็นระยะเวลายาวนาน  ขอให้นายตำรวจทุกท่านจงมีความมุ่งมั่น เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ให้สมเกียรติ และศักดิ์ศรี ในฐานะที่ได้ชื่อว่า เป็น”ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง และขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สมกับที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในครั้งนี้

Last Updated on 06/04/2022 10:28:54 by อินทรีภูพาน