ข่าวสังคม

ชาวบ้านตำบลนามะเขือฝังไมโครชิฟ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาป่าพะยูง

ชาวบ้านตำบลนามะเขือ  ร่วมฝังไมโครชิฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาป่าพะยูง กว่า 34 ต้น รอบโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  เชื่อจะรักษาป่าพะยูงไว้เป็นประโยชน์กับลูกหลานในอนาคตได้

วันที่ 12 ก.พ. 63  ที่โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานในกิจกรรมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจพิทักษ์ อนุรักษ์ไม้พะยูง โดยการติดตั้งไมโครชิฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แทนการเฝ้ายามของชุมชนและชาวบ้าน ตลอด 24 ชม.  ที่ทำมานานเกือบ 3 เดือน  โดยมีนางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  นายก ทต.นามะเขือ  นายนายสุรพงษ์  มงคลธรัก   รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายสมจิตร  จำปาสาร  ผอ.โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์  ฝ่ายปกครองอ.สหัสขันธ์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  นายก ทต.นามะเขือ  กล่าวว่า  ในเขตโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  เดิมมีต้นพะยูง ทั้งหมด 36 ต้น  อายุกว่า 50 ปี  ในช่วงปี 61-62  มีการลักลอบตัดต้นพะยูงไปสองต้น  ซึ่งหลังจากที่ตัดต้นพะยูงต้นแรง  ชาวบ้านได้หารือกันทำพิธีบวชป่า  โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ พระเกจิชื่อดังมาทำพิธี  แต่ผ่านไปไม่ถึง 2 อาทิตย์  ต้นพะยูงอีกต้นก็ถูกตัดอีก  เรียกว่าทำแบบไม่กลัวบาปกรรม   ทางด้าน ผอ.ร.ร. ได้นำเรื่องเข้ามาหารือ ทางเทศบาลฯจึงได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันระยะยาว  จนกระทั่งมีการจัดเวรยามเฝ้าในเวลากลางคืนเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน  ซึ่งการฝังไมโครชิฟจะทำให้ทราบว่าต้นพะยูงเป็นของที่ไหนจากการอ่านค่ารหัสตัวเลข

“เดิมทีทางชาวบ้านได้ลงมติที่จะติดกล้องวงจรปิดเท่านั้น  นายอำเภอสหัสขันธ์ จึงแนะนำให้ติดตั้งไมโครชิฟ  ซึ่งเป็นนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งระบบ  ชาวบ้าน ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา  จึงได้จัดทำผ้าป่าเพื่อหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด  อุปกรณ์ติดตั้งไมโครชิฟ และงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเฝ้ายามและดูแลป่าพะยูงผืนนี้  โดยหวังให้ป่าพะยูง ของโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายก ทต.นามะเขือ กล่าว

นายสุรพงษ์  มงคลธรัก  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  1 กล่าวว่า  สำหรับการจัดการแก้ปัญหาของโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา  เป็นต้นแบบที่ดีของบ้าน วัด และโรงเรียน  ที่ร่วมมือกันด้วยความเข้มแข็งแสดงถึงความสามัคคี  ซึ่งชุมชนอื่น ๆ น่าจะเอาเป็นแบบอย่าง  โดยทาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   เพราะในหลายโรงเรียนมีต้นไม้พะยูง  และไม้เศรษฐกิจจำนวนมาก  อีกทั้งยังมีการลักลอบเข้ามาตัดในสถานศึกษาเป็นข่าวอยู่หลายครั้ง  ทั้งนี้ได้เล็งเห็นว่าแนวทางการฝังไมโครชิฟจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา  ที่โรงเรียนอื่น ๆ น่าจะนำไปใช้ด้วย