ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมน้ำใจสู่กาชาดมอบความรักให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือเอาวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล เพื่อนำไปเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ และใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาด ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 โดยถือเอาวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก  เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกันรับมอบเงินสดและสิ่งของ ทั้งนี้ มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดดังกล่าว เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล เพื่อนำไปเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  สำหรับเงินสดและสิ่งของ ที่ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส ก็จะนำไปเป็นต้นทุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่อไป ซึ่งเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันรวมน้ำใจดังกล่าว ประกอบด้วยเงินสด รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หม้อหุงข้าว ตู้เย็น พัดลม ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน