ข่าวสังคม

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปักป้ายห้ามชุมนุมเล่นน้ำจับปลาห้วยแกงป้องกันแพร่เชื้อโควิด

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลกลางหมื่น และผู้นำชุมชนนำป้ายมาปักเตือนห้ามชุมนุมลงเล่นน้ำและจับปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยแกง เพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 หลังพบว่าในช่วงนี้ของทุกๆปีมักมีกลุ่มบุคคลต่างถิ่นมาเล่นน้ำและจับปลากันจำนวนมาก

                เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น นายณรงค์ ดลปัดชา กำนันตำบลกลางหมื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ตำบลกลางหมื่นร่วมกันนำป้ายประกาศเตือนห้ามประชาชนชุมนุมกันลงเล่นน้ำและห้ามกลุ่มบุคคลต่างถิ่นรวมกลุ่มกันมาจับปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยแกง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะประจำตำบลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อป้องกันสกัดยับยั้งการแพร่ระบาดของโรควิด-19 หลังจากในช่วงนี้ โดยเฉพาะช่วงวันสงกรานต์ประชาชนมักจะรวมกลุ่มกันมาเล่นน้ำ และมีกลุ่มบุคคลต่างถิ่นรวมตัวกันมาจับปลาในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค และยังทำให้ปลาในหนองน้ำขาดออกซิเจนตายจำนวนมาก

                นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแกงถือเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชนใน ต.กลางหมื่น รวมไปถึงตำบลต่างๆและอำเภอใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ในช่วงหน้าแล้ง อากาศร้อน วันสงกรานต์ของทุกๆปี มักจะมีประชาชนมาลงเล่นน้ำ อีกทั้งยังมีกลุ่มบุคคลต่างถิ่นรวมตัวกันมาลงน้ำจับปลากันจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้ปลาตาย เนื่องจากน้ำขุ่นและขาดออกซิเจนแล้ว ยังเสี่ยงต่อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพราะหากมีผู้ติดเชื้อลงไปในน้ำ และมีการลงไปแช่จับปลาเป็นเวลานานและอยู่ใกล้กันจะมีความเสี่ยงติดกันได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำป้ายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาปักเตือนและห้ามชุมนุม ห้ามมั่วสุม ห้ามทำกิจกรรมร่วมกันในการจับปลาอย่างเด็ดขาด พร้อมกับกำชับให้เทศบาลตำบลกลางหมื่น ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่องอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี

                ด้านนางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น กล่าวว่า นอกจากจะมีการติดป้ายห้ามแล้ว ขณะนี้ทางตำบลกลางหมื่นยังออกกฎเหล็กตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการเข้มงวดห้ามชุมนุมรวมกันกลุ่มกันลงเล่นน้ำ ห้ามมั่วสุม ห้ามจับปลา พร้อมทั้งจัดกำลังเวรยามคอยออกตรวจความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง จึงอยากขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่เคยเข้ามาเล่นน้ำจับปลาในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้งดการทำกิจกรรมร่วมกันไปก่อน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพราะหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 13/04/2020 18:12 น. by อินทรีภูพาน