ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ถวายหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พัดรอง ย่ามที่ระลึก และน้ำปานะแก่พระนวกะที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระพันปีหลวง

วันนี้ (11 ส.ค. 2565) เวลา 12.30 น. ที่ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีถวายหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พัดรอง ย่ามที่ระลึก และน้ำปานะแก่พระนวกะที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี

โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565