ข่าวสังคม

ชาวบ้านตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน ขาดแคลนน้ำเดือดร้อนหนักยกตำบล

ชาวบ้านในตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 8 หมู่บ้านเดือดร้อนหนัก เหตุน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลติดต่อกันหลายวัน ต้องนำถังเปล่าใส่รถเข็นไปตักน้ำที่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างไกลถึง 4 กม.และซื้อน้ำกินน้ำใช้บรรเทาความเดือดร้อน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงไปนานหลานเดือน ได้เกิดภาวะความแห้งแล้งครอบคลุมในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล นอกเขตชลประทาน ซึ่งชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อน ด้านน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ล่าสุดพบว่า ชาวบ้านใน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว โดยชาวบ้านระบุว่าน้ำประปาไหล บางครั้งขาดช่วง 3-5 วัน ทำให้ไม่มีน้ำใช้ เดือดร้อนกันยกตำบล 8 หมู่บ้าน

ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ พบนายสมหมาย ปัตถารัตน์ รองนายก อบต.สะอาดไชยศรี พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ขามช่วง ส.อบต.หมู่ 3  นางเพ็ญศรี  ภาคฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ 3 และนายสมชัย ศรีแพงมล ส.อบต.หมู่ 5 ซึ่งให้ข้อมูลว่าปัญหาขาดแคลนน้ำดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นปัญหาซ้ำซากในฤดูแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

นายสมหมาย ปัตถารัตน์ รองนายก อบต.สะอาดไชยศรี กล่าวว่า แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้าน ใน ต.สะอาดไชยศรี เป็นการดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำ เข้าสู่ระบบกรองน้ำ จากนั้นส่งแจกจ่ายให้บริการทั้ง 8 หมู่บ้านใน ต.สะอาดไชยศรี ขณะที่น้ำประปาใต้ผิวดินที่มีอยู่ 3 แห่ง ใช้การไม่ได้ เนื่องจากน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อให้บริการแจกจ่ายน้ำทั้ง 8 หมู่บ้าน จึงประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่พบคือระบบการกรองน้ำที่เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากใช้งานมานานหลายปี น้ำที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วจึงไหลไม่ทัน

นายสมหมาย กล่าวอีกว่า เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.สะอาดไชยศรี จึงแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดงบประมาณในการขนส่งน้ำ จากการประปาส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ที่หอประปามอดินแดง ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยว่าจ้างรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดอนจาน เที่ยวละ 700 บาท มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านตามจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยายาวนั้น อยากเรียกร้องทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดงบประมาณด้านการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายบุญรักษ์  ขามช่วง ส.อบต.หมู่ 3 กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เนื่องจาก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน ตั้งอยู่บนที่สูง นอกเขตชลประทาน อย่างไรก็ตาม สำหรับอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำที่พอมีอยู่ ก็เหลือปริมาณไม่มาก หากฝนทิ้งช่วงอีก 2-3 เดือน คงไม่มีน้ำเหลือพอที่จะผลิตน้ำประปา จึงอยากเรียกร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือชาวบ้าน ต.สะอาดไชยศรี ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และการแก้ไขระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย

ขณะที่นางทอง ไชยคำมิ่ง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ จากสาเหตุน้ำประปาไม่ไหลดังกล่าว ตนและเพื่อนบ้าน ที่รอรับแจกน้ำจาก อบต.สะอาดไชยศรี ที่จ้างรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดอนจานมาแจกจ่ายไม่ไหว เพราะต้องกินต้องใช้ในครัวเรือน และในยามจำเป็นเร่งด่วน เช่น หุงต้มอาหาร อาบน้ำ ก็ต้องพึ่งตนเอง โดยซื้อน้ำจากพ่อค้าเร่ถังละ 10 บาท และบางครั้งก็นำถังเปล่าขึ้นรถเข็น ไปตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำ ซึ่งอยู่ห่างไกลถึง 4 กม.มาใช้ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น