ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์ รุกเปิดอบรมไทยชนะ เน้นย้ำผู้ประกอบการพร้อมเปิดเมืองรับท่องเที่ยว หวังกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมการใช้ แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”  ผู้ประกอบการร้านอาหาร  โรงแรมที่พัก  ร้านเสริมสวย และสถานที่ท่องเที่ยว  ด้านนายอำเภอสหัสขันธ์พร้อมเทศบาลตำบลโนนบุรี นำกำลังจิตอาสาลุยปรับภูมิทัศน์แหลมโนนวิเศษเตรียมปิดรับเมืองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานในการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”    โดยปกครองอำเภอสหัสขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์   ร่วมจัดการอบรมการติดตั้งและการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” สำหรับร้านอาหาร  โรงแรม  ร้านเสริมสวย  และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ที่แหลมโนนวิเศษ  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้นำกำลังจิตอาสา  เทศบาล ต.โนนบุรี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สหัสขันธ์ ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมโนนวิเศษ  โดยนำรถกระเช้ายกท่อปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ออกจากเส้นทางที่ปิดไว้ เพื่อเปิดทางให้กับนักท่องเที่ยว  แต่ยังคงปิดไว้ 1 จุดเนื่องจากต้องควบคุมการเข้าออกทางเดียว  อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวและประชาชนต่าง ๆ ร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อรักษาระบบนิเวศน์รอบบริเวณแหลมโนนวิเศษและสะพานเทพสุดา

นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ด้วยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  ได้ให้ความสำคัญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 โดยกำชับให้ส่วนราชการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน  ในส่วนของการจัดระเบียบของด้านการท่องเที่ยวทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของ อ.สหัสขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งในช่วงนี้อยู่ที่วันละ 1,000 – 1,500 คน ในวันปกติ  ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ จะอยู่ที่ 2,000 คนต่อวัน  ซึ่งวิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL  จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกๆ คนได้เข้าใจ  และจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ผู้ประกอบการทุกแห่งได้มีความพร้อมที่จะรองรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่คนไทยทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและร่วมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการตั้งจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า