ข่าวสังคม

นายอำเภอดอนจานนำร่องปลูกผักลดโลกร้อนลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายเวนิช  ชูศรีพัฒน์ นายอำเภอดอนจาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายยศพล  อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนจาน นางเย็นจิต  จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน เกษตรอำเภอฯ ปศุสัตว์อำเภอฯ ผอ.กศน.อำเภอฯ สัสดีอำเภอฯ สาธารสุขอำเภอฯ ท้องถิ่นอำเภอฯ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายโคกหนองนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนอำเภอดอนจาน  ร่วมกัน Kick OFF การปลูกผักและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนจากวัสดุที่เหลือใช้

ภายใต้กิจกรรม “ผู้นำต้องทำก่อน” ซึ่งมีการร่วมแรง ร่วมใจกัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มากกว่า 10 ชนิด อาทิเช่น พริก มะเขือยาว มะเขือเทศ สะระแหน่ โหระพา ผักกาด กะหล่ำปลี คะน้า ตระไคร้ มะนาว ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง และถั่วพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนายเวนิช ชูศรีพัฒน์ กล่าวว่าตนในฐานะที่เป็นนายอำเภอจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้รู้จักปลูกผักกินเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดไปสู่การเพิ่มรายได้ต่อไป และส่งเสริมให้มีการปลูกผักทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน